Max Strandberg Föreläsare

Föreläsare för

Likvärdighet och mångfald i lärares läxpraktik – nya sätt att använda läxor – aktuell forskning

Måndag 09:00 - 09:50 C8

Max Strandberg är grundskolelärare och fil dr i didaktik vid Stockholms universitet. Max disputerade i didaktik med avhandlingen ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenhet som resurs – några kritiska aspekter” i december 2013. Förutom forskning undervisar Max blivande låg- och mellanstadielärare i So- ämnenas didaktik.

Vad bör och kan en läxpolicy innehålla?

Måndag 12:00 - 12:50 T6

Max Strandberg är grundskolelärare och fil dr i didaktik vid Stockholms universitet. Max disputerade i didaktik med avhandlingen ”Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenhet som resurs – några kritiska aspekter” i december 2013. Förutom forskning undervisar Max blivande låg- och mellanstadielärare i So- ämnenas didaktik.