Huvudbild för Skolforum 2016
Profilbild för Digitala undervisningsresurser från ett utvecklingspsykologisk och didaktiskt perspektiv

Digitala undervisningsresurser från ett utvecklingspsykologisk och didaktiskt perspektiv Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 09:50 T3

Föreläsare: Sten Arevik

Kategori: Utbildningen, Samtiden

Villkoren för vår omvärldsorientering har förändrats i grunden. För skolans del kräver detta en vetenskapligt underbyggd anpassning och ett språkligt tilltal som kommer elever tillmötes. Sten Arevik talar om utmaningar och möjligheter i ljuset av IKT, kunskapsuppdraget, utvecklingspsykologi och didaktisk teori.  Föreläsningen diskuterar tvingande konsekvenser av dagens förändrade villkor. Hur skulle egentligen välkända föregångarna som Vygotskij, Piaget, Dewey, Montessori och Freinet möta den digitala revolutionen? Hur lär vi oss ”tala” multimodal digitalska med eleverna? Hur kan det digitala nätverkssamhället bidra till att utveckla det teoretiska kunskaps som styrdokumenten formulerar. Hur ser egentligen vårt demokratiuppdrag ut idag? Den digitala kompetensen är ojämnt fördelat. I farans riktning ligger då ett strukturellt utanförskap och de politiska uttrycksformer som ett sådant utanförskap kan uttryckas i. En kvalificerande undervisning är med andra ord ytterst en demokratifråga.

Samverkande företag

Schoolidoo

Skolform/målgrupp

Grundskola 4-9
Gymnasium
Vuxenutbildning
Skolledare/rektor

Programform

Föreläsning

Föreläsare

Sten Arevik Föreläsare

Sten Arevik är lärare, lärarutbildare och skolforskare. Hans intresseområde är undervisning och begreppsliga och språkliga resurser för kunskapsutveckling. Sten Arevik fokuserar på utmaningar och möjligheter i ljuset av nya villkor för omvärldsorientering, IKT, skolans kunskapsuppdrag, utvecklingspsykologi och didaktik.