100 frida svensson

Frida Svensson Föreläsare

Föreläsare för

Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det?

Måndag 09:00 - 09:50 T1

Frida arbetar som förstelärare och specialpedagog på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Frida har under åren arbetat i nära samarbete med studiehandledare och sett styrkan i detta arbetssätt.