Ulrika Németh Föreläsare

Föreläsare för

Karriärtjänster – hur och varför?

Måndag 09:00 - 09:50 Norra scenen

Ulrika Németh är fil lic och lektor, Östra gymnasiet, Huddinge.