100 anne marie k rling foto tell

Anne-Marie Körling Föreläsare

Föreläsare för

Elevens läsinlärning – hur engagerar vi hemmet?

Måndag 13:00 - 13:50 C7

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare, debattör och författare. 2006 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris och 2015 utsågs hon till ny läsambassadör. Hon har bland annat skrivit boken Den meningsfulla högläsningen (Natur & Kultur 2012).

Undervisningen mellan oss

Måndag 11:00 - 11:50 Norra scenen

Anne-Marie Körling är lärare, handledare, föreläsare och författare och fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och utsågs 2015 till Sveriges läsambassadör. Hon har tidigare bland annat givit ut Läraren inom mig och har en pedagogisk blogg, www.korlingsord.se

Läsfärdighet och läslust

Tisdag 11:00 - 11:50 Östra scenen

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare, debattör och författare. 2006 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris och 2015 utsågs hon till ny läsambassadör.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anne-Marie Körling!

Tisdag 15:00 - 15:20 Forum Samtal

Anne-Marie Körling är lärare, handledare, föreläsare och författare och fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och utsågs 2015 till Sveriges läsambassadör. Hon har tidigare bland annat givit ut Läraren inom mig och har en pedagogisk blogg, www.korlingsord.se

Hur bygger man upp ett textsamtal? Undervisning med Anne-Marie Körling

Måndag 15:00 - 15:50 Loungen

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare, debattör och författare. 2006 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris och 2015 utsågs hon till ny läsambassadör.

Hur bygger man upp ett textsamtal? Undervisning med Anne-Marie Körling

Tisdag 13:00 - 13:50 Loungen

Anne-Marie Körling är lärare, föreläsare, debattör och författare. 2006 fick hon Svenska Akademiens svensklärarpris och 2015 utsågs hon till ny läsambassadör.

Tiggare, krig och flyktingkrisen – hur pratar vi med våra elever om svåra ämnen?

Måndag 14:00 - 14:50 T1

Anne-Marie Körling är Sveriges läsambassadör.

Samtala med en av våra föreläsare – möt Anne-Marie Körling!

Måndag 08:30 - 08:50 Forum Samtal

Anne-Marie Körling är lärare, handledare, föreläsare och författare och fick Svenska Akademiens svensklärarpris 2006 och utsågs 2015 till Sveriges läsambassadör. Hon har tidigare bland annat givit ut Läraren inom mig och har en pedagogisk blogg, www.korlingsord.se