Huvudbild för Skolforum 2016

Rätt som det är – Om Barnkonventionen för barn 4 – 7 år Har passerat

Måndag 31 oktober 2016 09:00 - 10:20 T5

Föreläsare: Kari Hamfors Wernolf, Paula Helander, Tove Kjellander

Kategori: Samtiden

En historia om barnets rättigheter. Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd med svängig musik och massor av lek, men också svåra dilemman. Kan alla vara med på lika villkor? Vem bestämmer om ett ord gör ont? Måste man dela med sig av sina hemligheter fast man inte vill? Det är några av de frågor som barnen ställs inför i sin lek.

”Rätt som det är” är en föreställning som tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Den vänder sig till barn i åldrarna 4-7 år och vuxna i deras omgivning. Med ”Rätt som det är” medvetandegör vi barns egna mänskliga rättigheter och skapar en grund för samtal kring dessa.

Samverkande företag

Kung&Drottning

Skolform/målgrupp

Grundskola F-3
Förskola

Programform

Annat

Föreläsare

Kari Hamfors Wernolf Föreläsare

Kari Hamfors Wernolf är skådespelare.

Paula Helander Föreläsare

Paula Helander är skådespelare.

Tove Kjellander Föreläsare

Tove Kjellander, Vinkelrätt