100 camilla j nsson

Camilla Jönsson Föreläsare

Förstelärare

Föreläsare för

Ett inkluderande arbetssätt i mötet med nyanlända elever – Hur funkar det?

Måndag 09:00 - 09:50 T1

Camilla arbetar som förstelärare på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Camilla möter dagligen elever med blandad skolbakgrund och språk och lyckas i sin undervisning inkludera alla elever.

Personlig presentation

Camilla arbetar som förstelärare på Ungdomscentrum i Hässleholm, där det största programmet är språkintroduktion. Camilla möter dagligen elever med blandad skolbakgrund och språk och lyckas i sin undervisning inkludera alla elever

Skola / företag

Ungdomscentrum

Jag jobbar inom
Gy Gymnasium
Jag arbetar som

Förstelärare

Skolämne

Svenska, Engelska