Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

Invigning + Keynote

Tisdag 09:00 - 10:00
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion

Invigning + keynote
eHealth Award
Sveriges eHälsokommun

KEYNOTE: Molly Watt

Molly Watt
Tisdag 11:00 - 12:00
Engelska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion

Molly Watt, Accessibility and UX consultant, keynote speaker at Molly Watt Talks
When accessibility meets inclusion
Molly is passionate about Inclusive design for all. Accessibility has for too long been over-looked, it’s time to put it firmly at the top of your to do list and Molly is going to tell you why…

Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad - från teori till praktisk handling

Anna-Lena Nilsson, Lina Nilsson
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Styrning

Dagens ehälsomarknad svarar inte upp mot framtida utmaningar om ett ökat behov av vård- och välfärdstjänster samtidigt med kravet på en minskad kostnadsutveckling. Marknaden bidrar inte till det nödvändiga ökade införandet av digitala vård- och välfärdstjänster.
I RUVeS-projektet har vi utgått från att en konkurrensutsatt ehälsomarknad med en mångfald av leverantörer och kvalitetssäkrade produkter skulle främja marknadens förmåga att öka vården och omsorgens kunskap och driv att införa digitala tjänster. Projektet har identifierat funktioner och förmågor som behöver säkerställas hos vården och omsorgen respektive företagen för att utveckla marknaden till en ehälsomarknad där även de små och medelstora företagens potential tas till vara. Under föreläsningen kommer vi att presentera projektets resultat, RUVeS-modellen, och diskutera vad som behöver göras för att tillse en positiv utveckling.

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige

Ebba Carbonnier
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning

Hur ska Sverige förbereda sig på att DNA-testning och cell- och genterapi kommer att vara del av rutinsjukvården eller till och med del av rutinhälsan?

Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg

Dick Lindberg
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Informationssäkerhet

Hur långt har kommunerna kommit när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården? I Socialstyrelsens presentation diskuteras hur kommunerna har digitaliserat sina tjänster. Kan den enskilde göra ansökningar om bistånd via nätet, kan brukare och klienter kommunicera digitalt med sin handläggare, kan äldre med behov av trygghet få tillsyn under natten med hjälp av kameror istället för personal.

Hur använder en spetspatient Journalen?

Christine Senter, Hanife Rexhepi, Isabella Scandurra, Jonas Moll, Rose-Mharie Åhlfeldt
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Hälsotjänster, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt

DOME forskarkonsortium presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?' Först ut är tre patientberättelser, som reflekterar över t ex Journalen som stöd i egenvård, Journalen som primär källa vid svåra besked, och Delning av information till närstående, i relation till forskningsresultat, som ibland visar på motsatta uppfattningar.

Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow

Anne Smetana, Daniel Forslund, Marie Löfgren, Nanna Skovgaard
Tisdag 13:00 - 14:00
Engelska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning

This panel discussion/conversation will focus on the topic of “Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow” and will consist of Swedish/Danish conversations on both political level and local level. First, a Swedish/Danish dialogue between Daniel Forslund, Commissioner for Innovation and eHealth at Stockholm County Council, and Nanna Skovgaard, Head of Department at the Danish Ministry of Health, who will discuss the subject from a political perspective. e.g. what is required from a political level / the state and what can be managed on a local level?
Second, experiences from hospitals in Sweden and Denmark will be presented by Marie Löfgren, Servicechef, Patientvaktmästeri & intern logistik, Område Mölndal & Sjukhusen i Väster, and Anne Smetana, Deputy Director at Healthcare DENMARK, who will discuss the practical use of IoT and digitalization focusing on Service Logistics and future steps at the hospitals.

Sanktionerad specialisering - vad är det?

Anders Thurin
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Beslutstöd, Orientering, Avancerad, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Innovativ/forskning, Dokumentation, Information/myndighet

En genomgång av hur man med kategoristruktur kan styra beskrivning av medicinska begrepp.

Solving complex matters with design methodology

Johanna Wretling Stadler, Jonas Svennberg, Rolf van de Boel
Tisdag 13:00 - 14:00
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

When developing products, services and/or processes, within the medical field, technical and regulatory challenges are often hard to solve and fulfill. The complexity tends to take you far from adding true value for users and other stakeholders.
This workshop aims to enable the participants to experience and try out some parts of the design process that allows for a user-focused problem-solving approach.

Swelife Diabetes 2018-2020: Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård

Aisha Nalusiba, Kaija Seijboldt
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Information/myndighet

Swelife diabetes är kortbenämning på ett utvecklingsprogram för förbättrad diabetesvård. och forskning. Karolinska Institutet, Region Stockholm, CGI och Telia Company utgör parter i projektet.

The Future of Global Healthcare

Andrew Botham
Tisdag 13:00 - 13:30
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion

Can healthcare be moved away from the clinic and hospital and into the home using mobile phones? And is there a one-size fits all solution to providing at-home healthcare?

Using Mobile Early Warning Score to Save Lives

Healthcare Professional, Juha-Matti Ranta
Tisdag 13:00 - 13:30
Engelska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Adopting mobile technology for Early Warning Score improves the process of detecting patient deterioration, warning signs and severely ill patients. In Finland, several cases have been identified where immediate access to data on the patient’s condition combined with smart decision-making support have saved even lives.

Världens bästa e-hälsa, ny förväntad ankomsttid 2035 - utbildning utan e-hälsa

Fredrik Hoffmann, Hampus Lindvall
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Välfärdsutveckling

Visionen om att sverige ska vara bäst på E-hälsa 2025, Sveriges nya ambitiös Life-science strategi och en helt ny läkarutbildning med tillhörande Bastjänstgöring. Trots det är avsaknaden av Medtech, innovation och E-hälsa total genom hela vägen till färdig specialist. För att Sverige ska ha en chans krävs ändring snarast.

Akut behov av utbildning i digital konsultationsteknik för vårdpersonal.

Tobias Perdahl
Tisdag 13:30 - 13:50
Svenska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning

Vi ser idag hur allt fler konsultationer flyttar från fysiska analoga vårdrum till digifysisk kontext, men det är primärt privata vårdgivare som handlägger lejonparten av dessa.
Idag finns det inte en uttalad strategi, än mindre konkreta utbildningar, för blivande vårdpersonal i digitala kommunikationsverktyg under grundutbildningen på lärosätena, än mindre på AT- och ST-nivå.

A new era of home health services - Diagnostics and patient empowerment in fertility care

Emil Andersen
Tisdag 13:30 - 14:00
Engelska, Vårdtjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

In recent years, at home health services has seen a rapid increase, offering patients a better and more flexible route to improved care.
This is a case of a pioneering new approach in the fertility space, with the development of a state-of-the-art device, enabling medical imaging to allow men to analyse and improve their sperm quality, from the comfort of their own home. Using advanced technologies, in conjunction with doctors and clinics, this is expected to have a major impact on the treatment of infertility worldwide.

100

Cyberfysiska system i vården

Carl Önne
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Säkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Det är viktigt att skydda de uppkopplade systemen i vården för att skydda patienten.
Hur gör vi det?

eHälsa Hjärtsvikt

Daniel Sahlin, Sofia Gerward
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Användbarhet

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar och inför nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

E-hälsostöd till kommunerna

Agneta Aldor, Åsa Zetterström Klintsjö
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Kommunal eHälsa, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Kommun, Information/myndighet

Vi berättar om insiktsarbetet bakom och visar upp demoversionen av det digitala stöd som E-hälsomyndigheten har tagit fram för chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Ensam är inte stark - Så kan offentligt och privat tillsammans accelerera patientdriven innovation och effektivisering

Jesper Olsson
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet

Vilka fördelar finns i samverkan mellan offentliga och privata aktörer? Hur blir vi vassare tillsammans, än var och en för sig, på att utveckla ett datadrivet och patientcentrerat arbete som;skapar kontinuitet, trygghet och autonomi för patienten; ger attraktiva arbetsplatser; och har förmågan att hämta hem digitaliseringens effektiviseringar? På seminariet delar vi med oss av hur det går med de konkreta patientlösningarna inom immuno-onkologiska terapiområden liksom vad vi lärt oss i vårt samarbete.

Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de?

Annika Bärkås, Hanife Rexhepi, Jonas Moll, Rose-Mharie Åhlfeldt
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

DOME forskarkonsortium presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?'.