Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

Invigning + Keynote

Anders Ygeman, Maja Fjaestad
Tisdag 09:00 - 10:00
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Livesändning

Invigning + keynote
eHealth Award
Sveriges eHälsokommun

100

Fem månader med corona – med krisen som katalysator har stora utvecklingssprång tagits: här får du hela berättelsen

Emma Spak, Marie Morell, Olivia Wigzell, Åsa Furén-Thulin, Anette Falkenroth, Anna Lefevre Skjöldebrand, Ann-Marie Wennberg, Heidi Stensmyren, Maja Fjaestad
Tisdag 11:00 - 12:00
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

KEYNOTE: Molly Watt

Molly Watt
Tisdag 11:00 - 12:00
Engelska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion

Molly Watt, Accessibility and UX consultant, keynote speaker at Molly Watt Talks
When accessibility meets inclusion
Molly is passionate about Inclusive design for all. Accessibility has for too long been over-looked, it’s time to put it firmly at the top of your to do list and Molly is going to tell you why…

Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad - från teori till praktisk handling

Anna-Lena Nilsson, Lina Nilsson
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Styrning

Dagens ehälsomarknad svarar inte upp mot framtida utmaningar om ett ökat behov av vård- och välfärdstjänster samtidigt med kravet på en minskad kostnadsutveckling. Marknaden bidrar inte till det nödvändiga ökade införandet av digitala vård- och välfärdstjänster.
I RUVeS-projektet har vi utgått från att en konkurrensutsatt ehälsomarknad med en mångfald av leverantörer och kvalitetssäkrade produkter skulle främja marknadens förmåga att öka vården och omsorgens kunskap och driv att införa digitala tjänster. Projektet har identifierat funktioner och förmågor som behöver säkerställas hos vården och omsorgen respektive företagen för att utveckla marknaden till en ehälsomarknad där även de små och medelstora företagens potential tas till vara. Under föreläsningen kommer vi att presentera projektets resultat, RUVeS-modellen, och diskutera vad som behöver göras för att tillse en positiv utveckling.

Connected health: Improving quality of life in chronic illnesses through real-life data and digital services

Martin Carlsson, Petra Kaur
Tisdag 13:00 - 13:30
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning

Chronic conditions are increasing beyond the rate at which healthcare resources can cope. Today 70-80 percent of all healthcare costs in the EU - an estimated €700 billion - is spent on chronic conditions. The cost is highly related to poor patient adherence, resulting in additional health complications and low quality of life as well.
With the introduction of connected devices, sensors collecting real-life data and digital platforms, a game-changing opportunity have arisen to close today’s information gap between chronic illness patients and healthcare professionals, paving the way for behavioural change with effects such as; improved adherence to treatment, increased quality of life, fewer long-term complications and lower costs for all in the healthcare chain

DNA-testning kommer förmodligen att bli del av rutin när man föds i framtiden även i Sverige

Ebba Carbonnier
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning

Hur ska Sverige förbereda sig på att DNA-testning och cell- och genterapi kommer att vara del av rutinsjukvården eller till och med del av rutinhälsan?

Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg

Dick Lindberg
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Informationssäkerhet

Hur långt har kommunerna kommit när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården? I Socialstyrelsens presentation diskuteras hur kommunerna har digitaliserat sina tjänster. Kan den enskilde göra ansökningar om bistånd via nätet, kan brukare och klienter kommunicera digitalt med sin handläggare, kan äldre med behov av trygghet få tillsyn under natten med hjälp av kameror istället för personal.

Hur använder en spetspatient Journalen?

Christine Senter, Hanife Rexhepi, Isabella Scandurra, Jonas Moll, Rose-Mharie Åhlfeldt
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Hälsotjänster, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt

DOME forskarkonsortium presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?' Först ut är tre patientberättelser, som reflekterar över t ex Journalen som stöd i egenvård, Journalen som primär källa vid svåra besked, och Delning av information till närstående, i relation till forskningsresultat, som ibland visar på motsatta uppfattningar.

100

Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow

Anne Smetana, Daniel Forslund, Marie Löfgren, Nanna Skovgaard
Tisdag 13:00 - 14:00
Engelska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning

This panel discussion/conversation will focus on the topic of “Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow” and will consist of Swedish/Danish conversations on both political level and local level. First, a Swedish/Danish dialogue between Daniel Forslund, Commissioner for Innovation and eHealth at Stockholm County Council, and Nanna Skovgaard, Head of Department at the Danish Ministry of Health, who will discuss the subject from a political perspective. e.g. what is required from a political level / the state and what can be managed on a local level?
Second, experiences from hospitals in Sweden and Denmark will be presented by Marie Löfgren, Servicechef, Patientvaktmästeri & intern logistik, Område Mölndal & Sjukhusen i Väster, and Anne Smetana, Deputy Director at Healthcare DENMARK, who will discuss the practical use of IoT and digitalization focusing on Service Logistics and future steps at the hospitals.

100

Nära vård – taggtråd och rutschkana

Lisbeth Löpare Johansson, Emma Spak, Karin Båtelson, Krister Björkegren, Olivia Wigzell, Sineva Ribeiro
Tisdag 13:00 - 14:00
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

Precisionsmedicin i svensk sjukvård: möjlighter och utmaningar

Lena Morgan, Per Sikora
Tisdag 13:00 - 14:00
Svenska, Precisionsmedicin, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Etik

Presentationen kommer att handla om genetik och precsionsmedicin och beskriver vad vi gör i GMS, problematiken och utmaningen med regionalisering för precisionmedicin och harmonisering, datadelning och kombinering av genomikdata med annan data. Även pågående internationell standardisering (ISO) inom genomics informaticsområdet beskrivs.

Sanktionerad specialisering - vad är det?

Anders Thurin
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Beslutstöd, Orientering, Avancerad, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Innovativ/forskning, Dokumentation, Information/myndighet

En genomgång av hur man med kategoristruktur kan styra beskrivning av medicinska begrepp.

Solving complex matters with design methodology

Johanna Wretling Stadler, Jonas Svennberg, Rolf van de Boel
Tisdag 13:00 - 13:30
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

When developing products, services and/or processes, within the medical field, technical and regulatory challenges are often hard to solve and fulfill. The complexity tends to take you far from adding true value for users and other stakeholders. This workshop aims to enable the participants to experience and try out some parts of the design process that allows for a user-focused problem-solving approach.

The Future of Global Healthcare

Andrew Botham
Tisdag 13:00 - 13:30
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion

Can healthcare be moved away from the clinic and hospital and into the home using mobile phones? And is there a one-size fits all solution to providing at-home healthcare?

100

Using Mobile Early Warning Score to Save Lives

Carl-Gustaf Jönsson, Shaji Chacko, Stefan Sjögren
Tisdag 13:00 - 13:30
Engelska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Adopting mobile technology for electronic observation capture and implementing evidence-based algorithms of Early Warning Score at the point of care has shown to enhance the efficiency of detecting patient deterioration, thus saving lives. It also has shown to drive user experience. We talk about the challenges faced with existing processes, and the value gained from adopting such technology.

100

Vad krävs för att Sverige ska bli ledande inom Life Science?

Jenni Nordborg, Anders Blanck, Anna Lefevre Skjöldebrand, Daniel Forslund, Jakob Tellgren, Malin Parkler, Marie Morell
Tisdag 13:00 - 14:00
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Livesändning

Världens bästa e-hälsa, ny förväntad ankomsttid 2035 - utbildning utan e-hälsa

Fredrik Hoffmann, Hampus Lindvall
Tisdag 13:00 - 13:30
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Välfärdsutveckling

Visionen om att sverige ska vara bäst på E-hälsa 2025, Sveriges nya ambitiös Life-science strategi och en helt ny läkarutbildning med tillhörande Bastjänstgöring. Trots det är avsaknaden av Medtech, innovation och E-hälsa total genom hela vägen till färdig specialist. För att Sverige ska ha en chans krävs ändring snarast.

100

EU – an overview in an e-Health perspective

Henrik Moberg, Marco Marsella, Merike Leego, Silas Olsson
Tisdag 13:15 - 15:00
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet

Policy, New initiatives, Innovations, Research - The new landscape in the EU from 2021. Swedish national work in an EU perspective in e-health.

Akut behov av utbildning i digital konsultationsteknik för vårdpersonal.

Tobias Perdahl
Tisdag 13:30 - 13:50
Svenska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning

Vi ser idag hur allt fler konsultationer flyttar från fysiska analoga vårdrum till digifysisk kontext, men det är primärt privata vårdgivare som handlägger lejonparten av dessa.
Idag finns det inte en uttalad strategi, än mindre konkreta utbildningar, för blivande vårdpersonal i digitala kommunikationsverktyg under grundutbildningen på lärosätena, än mindre på AT- och ST-nivå.

A new era of home health services - Diagnostics and patient empowerment in fertility care

Emil Andersen
Tisdag 13:30 - 14:00
Engelska, Vårdtjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

In recent years, at home health services has seen a rapid increase, offering patients a better and more flexible route to improved care.
This is a case of a pioneering new approach in the fertility space, with the development of a state-of-the-art device, enabling medical imaging to allow men to analyse and improve their sperm quality, from the comfort of their own home. Using advanced technologies, in conjunction with doctors and clinics, this is expected to have a major impact on the treatment of infertility worldwide.