Huvudbild för Vitalis 2020
Profilbild för Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg

Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Föreläsare: Dick Lindberg

Socialstyrelsen följer årligen upp hur långt kommunerna har kommit när det gäller att digitalisera arbetet i socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. I undersökningen tittar vi på teknik för trygghet, säkerhet och autonomi för den enskilde brukare och klienten samt för att göra personalens arbete lättare och mer effektivt. I undersökningen har vi också analyserat kommunernas arbete med frågor som tillgänglighet, informationssäkerhet och förändringsledning.

Språk

Svenska

Ämne

Kommunal eHälsa

Föreläsningssyfte

Orientering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Välfärdsutveckling
Styrning
Kommun
Informationssäkerhet

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Dick Lindberg

Dick Lindberg Föreläsare

utredare
Socialstyrelsen

Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och utredare. Sedan ett antal år arbetar han på Socialstyrelsen och driver idag framförallt ett arbete inom området e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten. Han har bl.a. varit författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också projektledare för Socialstyrelsens kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.