Profilbild för Agneta Karlsson

Agneta Karlsson Föreläsare

Generaldirektör
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Föreläsare för

Vitalis TV-studio

Tisdag 12:30 - 13:00 1. Live

Hälsodata skapar möjligheter

Tisdag 13:30 - 14:00 Population based health - databasdriven folkhälsa på individes vilkor

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Jag är sedan i december generaldirektör på TLV. Jag har en bakgrund som statssekreterare på Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet. Jag har också arbetat inom läkemedelsbranschen under fyra år. Jag drivs av att tillsammans med andra samarbeta för att nå kloka lösningar för både organisationer och samhälle. Genom att snabbt utvärdera nya läkemedel och medicintekniska produkter kan innovationer tas till vara, patienter få god behandling till rimliga kostnader. För det krävs nära samverkan med patienter, industri, myndigheter och regioner.