Profilbild för Anders Blanck

Anders Blanck Paneldeltagare

VD och Generalsekreterare
LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Personlig presentation
Anders Blanck är VD och Generalsekreterare för Läkemedelsindustriföreningen LIF. Han är medlem i regeringens Samverkansgrupp för Life Science, i Kommittén för Kliniska Studier vid Vetenskapsrådet och i flera styrelser och styrgrupper inom Life Science-området. Anders är styrelseledamot i EFPIA (den europeiska branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen) och i IFPMA (den globala branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen).