Profilbild för Dick Lindberg

Dick Lindberg Föreläsare

utredare
Socialstyrelsen

Föreläsare för

Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg

Tisdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande

Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och utredare. Sedan ett antal år arbetar han på Socialstyrelsen och driver idag framförallt ett arbete inom området e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten. Han har bl.a. varit författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också projektledare för Socialstyrelsens kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.

Personlig presentation
Dick Lindberg är utredare på Socialstyrelsen. Han är socionom och har lång erfarenhet från arbete i den kommunala socialtjänsten, som socialarbetare, chef och utredare. Sedan ett antal år arbetar han på Socialstyrelsen och driver idag framförallt ett arbete inom området e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering inom socialtjänsten. Han har bl.a. varit författare till de årliga rapporterna – E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Dick var också projektledare för Socialstyrelsens kartläggning av artificiell intelligens i hälso- och sjukvården i Sverige under 2019.