Profilbild för Mia Pettersson

Mia Pettersson Föreläsare

Föreläsare för

Journalen 2020

Tisdag 13:00 - 13:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Enhetschef på Inera för 1177 vårdguidens e-tjänster, Journalen via nätet och Nationell patinetöversikt

Ungas användning av Journalen

Tisdag 14:30 - 15:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Personlig presentation
Enhetschef på Inera för 1177 vårdguidens e-tjänster, Journalen via nätet och Nationell patinetöversikt