Anna-Lena Nilsson Föreläsare

Föreläsare för

Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad - från teori till praktisk handling

Tisdag 13:00 - 13:30 Ekosystem

Anna-Lena Nilsson är projektledare på eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och har under perioden 2016-2019 varit projektledare för ERUF finansierade RUVeS-projektet.

Personlig presentation
Anna-Lena Nilsson är projektledare på eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och har under perioden 2016-2019 varit projektledare för ERUF finansierade RUVeS-projektet.