Profilbild för Lena Morgan

Lena Morgan Föreläsare

Föreläsare för

Precisionsmedicin i svensk sjukvård: möjlighter och utmaningar

Tisdag 13:00 - 14:00 Precisionsmedicin

Projektledare på Svenska Institutet för standarder. Till professionen leg biomedicinskanalytiker med erfarenhet från klinisk bakteriologi, patientnäraanalysverksamhet, handledning av studenter, professionsutveckling på Vårdförbundet och nationell extern kvalitetssäkring av laboratoriemedicin på Equalis. Jag har även arbetat med professionsutveckling globalt som ordförande i IFBLS och inom Europa som deltagare i EPBS.

Personlig presentation
Projektledare på Svenska Institutet för standarder. Till professionen leg biomedicinskanalytiker med erfarenhet från klinisk bakteriologi, patientnäraanalysverksamhet, handledning av studenter, professionsutveckling på Vårdförbundet och nationell extern kvalitetssäkring av laboratoriemedicin på Equalis. Lena har även arbetat med professionsutveckling globalt som ordförande i IFBLS och inom Europa som deltagare i EPBS.