100

Maja Fjaestad Key-note speaker

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Socialdepartementet
Personlig presentation

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Ansvarsområde
• Socialtjänstpolitik
• Funktionshinderspolitik
• Hälso- och sjukvård
• Folkhälsa
• Äldrefrågor
• E-hälsa
• Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård