Profilbild för Henrik Moberg

Henrik Moberg Föreläsare

Deputy Director, Unit for Health and Health Care
Ministry of Health and Social Affairs

Föreläsare för

Personlig presentation
Kansliråd, Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet: