Henrik Moberg Föreläsare

Deputy Director, Unit for Health and Health Care
Ministry of Health and Social Affairs

Föreläsare för

Personlig presentation
Kansliråd, Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet: