Anna Lefevre Skjöldebrand Föreläsare

Vd
Swedish Medtech
Personlig presentation
Vd för Swedish Medtech, branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige.