Huvudbild för Vitalis 2020

Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad - från teori till praktisk handling Har passerat

Tisdag 25 augusti 2020 13:00 - 13:30 Ekosystem

Föreläsare: Anna-Lena Nilsson, Lina Nilsson

Dagens ehälsomarknad svarar inte upp mot framtida utmaningar om ett ökat behov av vård- och välfärdstjänster samtidigt med kravet på en minskad kostnadsutveckling. Marknaden bidrar inte till det nödvändiga ökade införandet av kvalitetssäkrade digitala tjänster och välfärdsteknik. Regional utveckling av välfärdsteknik och ehälsotjänster i samverkan (RUVeS) är ett treårigt projekt, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län och Linnéuniversitetet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan akademi, kommun, region och företag. Syftet med RUVeS-projektet är att skapa en fungerande ehälsomarknad där ehälsoföretag oavsett storlek ges möjlighet att konkurrera på lika villkor. Projektets identifierade krav för en fungerande ehälsomarknad är att den är behovsdriven, öppnar upp för mångfald, ger möjlighet att testa idéer och produkter samt påvisar nyttan av tjänsterna på ett systematiskt sätt. Genom workshops med aktörer, omvärldsbevakning och dialog med liknande projekt på nationell nivå, har projektet identifierat funktioner och förmågor som behöver säkerställas för att utveckla en fungerande marknad. I projektet har RUVeS-modellen tagits fram utifrån projektets resultat. Modellen pekar och ger stöd i vad som kan göras. Projektet avslutas november 2019 och har under hösten påbörjat att införa delar av RUVeS-modellen in i eHealth Arena, ett regionalt samverkansprojekt mellan Region Kalmar län, Kalmar Science Park och Linnéuniversitetet. Teori skall bli till praktik. Under föreläsningen kommer vi att presentera RUVeS-modellen och diskutera vad som behöver göras för att tillse en positiv utveckling mot en mer fungerande ehälsomarknad.

Språk

Svenska

Ämne

Framtidens omsorg och vård

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten
Välfärdsutveckling
Styrning

Seminarietyp

Inspelad föreläsning

Föreläsare

Anna-Lena Nilsson Föreläsare

Anna-Lena Nilsson är projektledare på eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och har under perioden 2016-2019 varit projektledare för ERUF finansierade RUVeS-projektet.

Lina Nilsson Föreläsare

Lina Nilsson, lektor i hälsoinformatik på eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och har under perioden 2016-2019 varit projektdeltagare för det ERUF finansierade RUVeS-projektet.