Profilbild för Carolina Wallenius

Carolina Wallenius FöreläsareUtställare

Cerner Sverige AB

Föreläsare för

Vitalis TV-studio

Tisdag 10:20 - 11:00 1. Live

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Carolina Wallenius, VD för Cerner Norden, har lång erfarenhet som ledare inom stora organisationer, såväl svenska som globala. Hon har tidigare drivit betydande utvecklings- och förbättringsstrategier inom hälso- och sjukvården. Hon har dessutom infört värdedrivna och patientcentrerade arbetssätt inom primärvården. Carolina förespråkar öppna ekosystem för snabbare implementation av innovation inom hälso- och sjukvården.