Profilbild för Olivia Wigzell

Olivia Wigzell Föreläsare

Generaldirektör
Socialstyrelsen
Personlig presentation
Sedan 2015 generaldirektör på Socialstyrelsen, som bland annat arbetar med frågor om välfärdsteknik, digital vård, gemensam informationsstruktur. Tidigare departementsråd, ordförande för OECD Hälsokommitté och ledamot i WHO:s styrelse. Under året har myndigheten ansvarat för att stödja en koordinering av svensk intensivvård, stödja vård av patienter med covid-19 genom bland annat vägledning och kunskapsstöd, analysera och presentera statistik på området samt tillhandahållit kompletterande skyddsutrustning och nationella förstärkningsresurser i övrigt.