Profilbild för Marie Morell

Marie Morell Föreläsare

Oppositionsråd (M) Region Östergötland/Ordförande Sjukvårdsdelegationen SKR
Region Östergötland/SKR

Föreläsare för

Paneldeltagare för

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Onsdag 11:30 - 12:00 Vård på distans

Marie Morell är oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. Marie är även ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken) och ledamot av Inera.

Personlig presentation
Marie Morell är oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. Marie är även ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, ordförande i direktionen för Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling (Skandionkliniken) och ledamot i styrelsen för Inera AB. Ledamot i styrgruppen för Vision E-hälsa 2025 och del av regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science.