Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Information och kunskap från Läkemedelsverket - hur vill du ha det?

Information och kunskap från Läkemedelsverket - hur vill du ha det? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 14:00 - 15:00 R2

Föreläsare: Karin Gårdmark Östh

Spår: Läkemedel, Workshops / Fördjupningar

Läkemedelsverket (LV) är källa till en mängd information och kunskap. Antingen har det samlats in av LV eller skapats på LV men oavsett så har vi ett ansvar att göra det tillgängligt och användbart. Men det räcker inte att bara publicera på hemsidan. Vi måste förstå hur behoven ser ut hos slutanvändaren, och på vägen dit, för säkerställa att vi publicerar det som behövs, på det sätt som behövs, för att ta rätt ansvar för vår del i helheten. Kom och lyssna på vad som finns idag och berätta hur du vill ha det i morgon.

Förlängd föreläsning där LV först berättar vad som finns idag och sedan övergår vi till workshop för diskussion och "insamling" av behov från vidareförmedlare och slutanvändare av information och kunskap.

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Övrigt

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Karin Gårdmark Östh

Karin Gårdmark Östh Föreläsare

Läkemedelsverket

Karin Gårdmark Östh är disputerad apotekare och arbetar strategiskt med e-hälsa och kunskapsstyrning på Läkemedelsverket, LV. Karin är ordförande i LV:s interna e-hälsogrupp.