Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Patientanpassad text till doseringsanvisningen

Patientanpassad text till doseringsanvisningen Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 F6

Föreläsare: Anette Guy-James, Annika Forsén, Annika Ljung, Theoharis Nalmpantidis

Spår: Läkemedel

I Nationella läkemedelslistan är informationen som ingår i doseringsanvisningen strukturerad i hög grad. På en förskrivning som registreras i Nationella läkemedelslistan ska informationen skickas in både i strukturerat format och som en patientanpassad doseringsanvisning. Doseringsanvisningen skrivs ut på den etikett som sätts på patientens läkemedelsförpackning på apoteket. Doseringsanvisningen kan även visas upp digitalt.

Under 2022 genomförde E-hälsomyndigheten ett projekt där vi utvecklade en funktion för att generera en patientanpassad text till doseringsanvisningen.

Här får ni en inblick i på vilket sätt framgång nåddes i projektet. Arbetet beskrivs utifrån olika yrkesmässiga perspektiv där arbetsmetoden innebar täta avstämningar och stora möjligheter till snabba uppdateringar av funktionalitet och textformuleringar.

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Patientsäkerhet
Information/myndighet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Anette Guy-James Föreläsare

Hälsoinformatiker
E-hälsomyndigheten

Hälsoinformatiker

Annika Forsén Föreläsare

Senior rådgivare
E-hälsomyndigheten

Profilbild för Annika Ljung

Annika Ljung Föreläsare

Testspecialist
E-hälsomyndigheten

Testspecialist med lång erfarenhet inom E-hälsa.

Profilbild för Theoharis Nalmpantidis

Theoharis Nalmpantidis Föreläsare

Mjukvaruarkitekt
E-hälsomyndigheten

Mjukvaruarkitekt med lång erfarenhet inom E-hälsa. Har varit med sedan avreglering av apoteksmarknaden i rollen som mjukvaruarkitekt och lösningsarkitekt.