Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för NLL - från lagstiftning till vårdens verklighet.

NLL - från lagstiftning till vårdens verklighet. Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A6

Föreläsare: Markus Bylund, Mikael Hoffmann

Spår: Läkemedel, Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Enligt lag ska vårdens journalsystem/informationssystem (VIS) senast 1 december 2025kunna överföra ordinationer direkt till nationell läkemedelslista (NLL). Det förutsätter ombyggnader av patientjournalernas läkemedelsmoduler. Vad kan åstadkommas tills dess? Hur långt mot en integration mellan informationen i NLL och den i VIS kommer vi kunna hinna tills dess? Vad kommer att återstå? Och hur förväntas läkarna arbeta med ordinationer av läkemedel i framtiden?

Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Patientsäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Markus Bylund

Markus Bylund Föreläsare

IT-direktör
Region Gävleborg

Markus Bylund är IT-direktör på Region Gävleborg och har en lång bakgrund som akademisk forskare inom tillämpad datavetenskap. Sedan 2016 har Markus verkat i ledande befattningar i offentlig sektor i såväl kommunal som regional och statlig verksamhet.

Profilbild för Mikael Hoffmann

Mikael Hoffmann Föreläsare

Chef, överläkare
The NEPI Foundation

Mikael Hoffmann är läkare, tidigare bl a läkemedelschef i Östergötland och då ansvarig för breddinförande och senare förvaltning av Patientjournalen (Cambio Cosmic) 2005-2011.
Sedan 2007 är han chef för stiftelsen NEPI - nätverk för läkemedelsepidemiologi. Han är ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor samt medlem av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel.
Disputerade inom området riskkommunikation i hälso- och sjukvården 2006 men forskar framför allt inom läkemedelsepidemiologi. Tidigare bl a förste mottagare av Dagens Medicins stora debattpris samt Årets allmänläkarvän 2018.