Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Läkemedelsbokens nya webbplats

Läkemedelsbokens nya webbplats Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 13:00 - 14:00 R2

Workshop leaders: Jerry Hedlund, Miriam Entesarian Matsson, Sofie Schwan

Spår: Läkemedel, Workshops / Fördjupningar

Hur fungerar betaversionen av den nya digitala Läkemedelsboken och vilka utmaningar finns med att tillgängliggöra komplext medicinskt innehåll på en webbplats? I den här workshopen berättar Läkemedelsverket om sitt pågående regeringsuppdrag och utvecklingen av nya Läkemedelsboken. Besökarna ges möjlighet att prova webbplatsen och diskutera utmaningar, framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter.

Läkemedelsverket fick under 2022 uppdrag från regeringen att återuppta arbetet med Läkemedelsboken. Läkemedelsboken är ett kostnadsfritt och producentobundet kunskapsstöd med fokus på läkemedelsbehandling av vanliga sjukdomar i en svensk kontext. Projektet ska slutredovisas senast mars 2024 och omfattar både IT-lösningar, uppdatering av innehåll och organisatoriska frågor.

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Ämne

Data och Information

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Jerry Hedlund

Jerry Hedlund Workshop leader

Projektedare
Läkemedelsverket

Projekt- och förvaltningsledare med lång erfarenhet av webb. Ansvarig för den tekniska implementationen av nya Läkemedelsboken.

Profilbild för Miriam Entesarian Matsson

Miriam Entesarian Matsson Workshop leader

Projektledare
Läkemedelsverket

Projektledare för Läkemedelsboken. Disputerad utredare vid Läkemedelsverket med erfarenhet av arbete med kunskapsstöd, utredning och samordning av forskning.

Profilbild för Sofie Schwan

Sofie Schwan Workshop leader

Projektledare
Läkemedelsverket

Projektledare för Läkemedelsboken. Apotekare och utredare vid Läkemedelsverket som tidigare bland annat arbetat med läkemedels- och vårduppdragsfrågor inom regionen.