Huvudbild för Vitalis 2023

Kunskapsstyrningen och egenmonitorering Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:45 - 12:10 A1

Föreläsare: Erica Sandberg, Helen Sjöland
Paneldeltagare: Christina Holmström, Mats Börjesson

Spår: Egenmonitorering

Kunskapsstyrning och egenmonitorering. 

Panelsamtal om kunskapsstyrningens nationella och regionala arbete inom egenmonitorering. 

Samtal kring:

  • Vad är kunskapsstyrning och hur kan kunskapsstyrning och egenmonitorering hänga ihop
  • Kan egenmonitorering inkluderas i flödesschemat för vårdförloppet?
  • Hur kan egenmonitorering inkluderas i kunskapsstöden?
  • Finns det även en koppling till de digitala stöd för egenmonitorering?
  • Vilka avvägningar behövs göras? Vad är viktigt att tänka på, för och nackdelar? Och hur är det med evidens?
  • Hur planerar och genomförs arbetet regionalt (i VGR) med att koppla samman hunskapsstyrning och egenmonitorering?
Ämne

Kliniska stöd och vårdmodeller

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Nytta/effekt
Personcentrering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Erica Sandberg Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Västra Götalandsregionen

Helen Sjöland Föreläsare

Läkare
Västra Götalandsregionen

Christina Holmström Paneldeltagare

Mats Börjesson Paneldeltagare