Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Från 500 till 5 000 – varför, hur och vad vi lärt oss av Sveriges första massuppskalning av egenmonitorering

Från 500 till 5 000 – varför, hur och vad vi lärt oss av Sveriges första massuppskalning av egenmonitorering Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 08:40 - 09:00 A1

Föreläsare: Annette Boije

Spår: Egenmonitorering

Egenmonitorering är mer på agendan än någonsin och många av landets regioner står i startgroparna för upphandling av breddinförande. Region Jämtland Härjedalen var först i Sverige att införa bred egenmonitorering för fyra diagnosgrupper; Hypertoni, Hjärtsvikt, KOL samt Diabetes, och har nu sjösatt en konkret och långsiktig plan för uppskalning baserad på egenvårdsbedömning SOSFS 2009:6, med fokus på förebyggande arbete, utökat egenansvar samt ökad tillgänglighet till hälso- och sjukvården. Det hanteras som ett regionövergripande arbete inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Planen innebär att snabbt koppla upp 5 000 patienter. 

Annette Boije är verksamhetsutvecklare och projektledare i Region Jämtland Härjedalen Sveriges ledande region i en av de största vårdfrågorna just nu, egenmonitorering. Hon delar med sig av framgångsfaktorer, lärdomar och resultat längs vägen.  

Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Annette Boije Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Jämtland Härjedalen

Annette Boije är verksamhetsutvecklare i Region Jämtland Härjedalen och ansvarig för införandet av egenmonitorering över hela regionen.