Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Implementering av egenmonitorering för astmatiker för ökad vårdkapacitet och kontinuitet för patienten

Implementering av egenmonitorering för astmatiker för ökad vårdkapacitet och kontinuitet för patienten Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:10 - 11:25 A1

Föreläsare: Cecilia Lago

Spår: Egenmonitorering


Region Östergötland har som uppdrag att stärka möjligheterna för egenmonitorering både i primärvård och sjukhusbaserad vård samt nyttja egenmonitorering som förstahandsval för patienter med kroniska sjukdomar (i de fall det gagnar patienten). Möjligheten är att vårdformen när den är fullt ut införd kan ta hand om 5000-10000 patienter. Införandet har skett parallellt med den pandemi som pågått vilket inneburit en försening, men det finns goda exempel där vårdenheter som nu tar kliv för att kunna möta det behov som fanns innan pandemin och som nu vuxit och behöver nya arbetssätt för att kunna mötas. Boxholms vårdcentral gjorde ett strukturerat införande vad gäller astma inom ramen för ett utvecklingsprojekt i primärvården. Målbilden var och är att låta behov styra kontakten, en större kontinuitet i sin behandling och att fler ska kunna tas om hand. Boxholms vårdcentral erbjöd gruppträffar där patienterna anslöts till egenmonitorering och fick sin vårdplan. Under ett år följde och utvärderade vårdcentralen arbetssättet och kunde se att kontakter och dess kostnad minskat med hälften, att patienterna var nöjda och deras självskattning av astma var oförändrad. Boxholm Vårdcentral berättar om sin införanderesa under pandemin, deras lärdomar, hur dom praktiskt gör och tänker framåt.Ämne

Införande

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Lago

Cecilia Lago Föreläsare

Sjuksköterska Boxholm Vårdcentral
Region Östergötland

Astmasjuksköterska på Boxholm Vårdcentral