Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Hälsodata

Spåret inleds med fokus på Digital Infrastruktur Sverige

En välfungerande infrastruktur bygger på aktiva åtgärder för att uppnå internationell interoperabilitet och kan samtidigt gagna och skynda på utvecklingen av interoperabilitet på nationell nivå

Interoperabilitet är förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs.

Moderator: Max Herulf, chefsläkare E‑hälsomyndigheten 


Andra delen av spåret Nyttan med Hälsodata, här och nu och i framtiden syftar att inspirera till ökad hälsodata-tillämpning genom att dela pågående initiativ från olika håll: brukare, entreprenörer, vårdgivare och intresseorganisationer där just hälso- och sjukvård och teknik möts, ur ett tydligt nyttoperspektiv för brukarna. 

Detta spår kommer att konkret ta sig an vård- och hälsodata för klinik, forskning och Life Science, visa på goda exempel på nationell och europeisk nivå, söka förtydliga de olika myndigheternas ansvar och aktiviteter, beakta riskerna och samtidigt driva framåt för bättre access och större tillämpning för en bättre vård. Under spårets gång kommer en aktiv användarpanel bestående av experter att kommentera de olika inläggen. 

Moderatorer: Nasim Farrokhnia, ordf eHälsoläkarföreningen + Jenni Nordborg, Chef för internationella relationer på Lif 


Hälsodataspåret rundas sedan av på torsdagen med föreläsningar med fokus på datadriven vårdAlla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens