Huvudbild för Vitalis 2023

Paus - Fika Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 10:50 F3

Spår: Masterclass

Masterclass@vitalis. En grundläggande eHälsoutbildning där enbart fysisk medverkan som delegat är möjlig.

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Kunskapsnivå

Introduktion

Nyckelord

Utbildning (utbildningsbevis)

Konferens

Vitalis