Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Sök akut vå®d med QR-kod!

Sök akut vå®d med QR-kod! Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 08:40 - 08:55 F1

Föreläsare: Cecilia Dejus, Lisa Ryding, Sarah Lachnit

Spår: Av kliniker, för kliniker

  • Närakuten är en akut drop-in-verksamhet som tidvis har ett högt antal samtidigt sökande personer att bedöma. Kö till registrering och en medicinsk bedömning i triagen bildas ofta. Väntetiden, som ibland kan vara lång, är i sig ”icke värdeskapande” för den sökande och leder ofta till frustration. Sjuksköterskor i triagen upplever en utsatt och stressig arbetsmiljö pga långa köer och ibland hotfulla samtal.
  • Närakut Haga har sett över möjligheten att låta sökande själva registrera vissa uppgifter. Detta både ur perspektivet att göra patienter mer delaktiga samt för att avlasta sjuksköterskan i triage genom att lyfta bort vissa administrativa uppgifter.
  • Lösningen består i att patienterna själva via en qr-kod registrerar uppgifter om bakgrundsfakta, sökorsak och symtom i appen Alltid Öppet när de anländer till Närakut Haga. Sjuksköterskan i triagen stämmer av de registrerade uppgifterna och medicinskt prioriterar patienten.
  • Uppgifterna som patienten själv registrerat ligger till grund för dokumentationen genom hela vårdprocessen på Närakut Haga.
Ämne

Patientupplevelse

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Cecilia Dejus

Cecilia Dejus Föreläsare

Verksamhetsutvecklare Närakuter SLSO
SLSO

Verksamhetsutvecklare Närakuter SLSO

Profilbild för Lisa Ryding

Lisa Ryding Föreläsare

Objektledare Alltid Öppet/Verksamhetschef
Stockholms Läns Sjukvårdsområde/Region Stockholm

Objektledare Alltid Öppet - Digital Vård i Region Stockholm

Profilbild för Sarah Lachnit

Sarah Lachnit Föreläsare

Bitr. enhetschef Närakut Haga
SLSO

Bitr. enhetschef Närakut Haga, SLSO