Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Informatik/semantik

Läkaresällskapets språkkommitté inleder tisdagen med tre föreläsningar i spåret Språket i hälso- och sjukvården och detta följs av fyra informatikföreläsningar. 

Moderator:  Magnus Fogelberg


Samverkan kring informatik och semantik onsdag 24/5
I detta spår presenteras pågående samverkan och utveckling som skapar förutsättningar för enhetlig begreppsanvändning och interoperabilitet i vården. Inledningsvis beskrivs samverkan inom ramen för regionerna system för kunskapsstyrning, bland annat användningen av Snomed CT som är en viktig del av överenskommelsen mellan staten och SKR om God och nära vård 2023. Vidare ges exempel på utveckling och implementering i regioner och kommuner, från regionerna i Sussa-samverkan samt från Västra götalandsregionen och de 49 kommuner som deltar i VGR:s satsning på en sammanhållen vård.


Detta följs av en halvdag med openEHR och FHIR torsdag 25/5


 Mer om informatik hittar du i spåret om Omvårdnadsinformatik

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Introduction to openEHR, part 1: What & Why

Introduction to openEHR, part 1: What & Why

Erik Sundvall, Silje Ljosland Bakke
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 F1
Informatik/semantik, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet

Profilbild för Shared software development through openEHR archetypes and templates

Shared software development through openEHR archetypes and templates

Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 F1
Informatik/semantik, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning

Profilbild för The future with openEHR

The future with openEHR

Tomaž Gornik
Torsdag 25 maj 2023 09:30 - 10:00 F1
Informatik/semantik, English, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Information/myndighet

Profilbild för Nordic harmonization of health data

Nordic harmonization of health data

Mikael Rinnetmäki
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:00 F1
Informatik/semantik, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Information/myndighet

Profilbild för Nordic FHIR Showcase 2023

Nordic FHIR Showcase 2023

Mikael Rinnetmäki
Torsdag 25 maj 2023 11:00 - 11:30 F1
Informatik/semantik, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar

Profilbild för Transforming digital health

Transforming digital health

Toni Suihko
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 F1
Informatik/semantik, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Introduction to openEHR, part 2: Clinical modeling, Technical implementation, Querying, Tools and Examples.

Introduction to openEHR, part 2: Clinical modeling, Technical implementation, Querying, Tools and Examples.

Erik Sundvall, Silje Ljosland Bakke
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 15:00 R17/18
Workshops / Fördjupningar, Informatik/semantik, English, Enbart på plats, Workshop, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet