Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Digitalisering i en orolig tid

Fler och fler av samhällets processer blir digitala. Digitaliseringen förenklar för både invånare och medarbetare, och många gånger kan data hanteras säkrare i digital form än på papper. Men digitala processer kan också slås ut av allt från vanliga strömavbrott och snökaos till angrepp av främmande makt. Ibland orsakas eller förvärras kriser också av att säkerheten i datahanteringen brister. I detta spår frågar vi oss vilka risker som finns, särskilt i komplexa system, och vi pratar om vilka säkerhets- och reservrutiner vården och omsorgen har. 

Hur ser beroendena mellan olika aktörer ut, och hur påverkar det att många aktörer är inblandade? Hur ser beredskapen ut, vad behöver vi göra tillsammans, och vad kan vi lära av andra branscher? Med ett krig i vår närhet och ett försämrat säkerhetsläge även i Sverige blir frågor som dessa allt viktigare för oss alla. 


Moderator: Helena Palm

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens