Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Nära vård

Omställningen till Nära vård fortsätter och behovet att kunna följa omställningen är avgörande för den fortsatta utvecklingen mot ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande förhållningssätt.

I detta heldagsspår så ges olika utblickar ifrån införandet av nära vård


Från uppföljning av delar till uppföljning av helhet – ett sammanhållet ramverk för uppföljning av nära vård
13:00 - 15:05 + Workshop
Syftet med denna del av spåret är att ge inspiration  till nya sätt att följa omställningen till en nära vård. Vi presenterar stöd för uppföljning och ger exempel på hur kommuner och regioner har påbörjat användningen av dem. Med det vill vi bidra till att deltagarna får med sig konkreta exempel på hur utveckling av nya arbetssätt kan kopplas till uppföljning inom vård och omsorg.

Denna del av spåret genomförs i två delar, där den första delen utgörs av beskrivning och exempel vård-och omsorgskollen och ramverket för uppföljning av nära vård och den andra delen av en workshop:

Spårets första del riktar sig till en bred målgrupp av systemledningar (förtroendevalda och ledande tjänstemän), verksamhetsutvecklare, linjechefer och vårdpersonal.

Workshopen som är mer operativt inriktat, riktar sig till verksamhetsutvecklare, linjechefer och vårdpersonal som är aktiva i att driva samverkansprocesser inom nära vård.

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens