Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Säker digital kommunikation – förändringsledning i verksamheten för att plocka hem nyttorna

Säker digital kommunikation – förändringsledning i verksamheten för att plocka hem nyttorna Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:05 A3

Föreläsare: Anna Ekegren, Fredrik Edholm, Ingel Petré, Åsa Holmlund
Moderatorer: Annika Liljegren, Caroline Hagberg, Malin Domeij

Spår: Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Säker digital kommunikation, SDK, skapar förutsättningar för att ersätta manuella och osäkra metoder som fax, brev och osäker e-post, med ett gemensamt sätt att skicka säkra digitala meddelanden mellan välfärdens aktörer. Detta förväntas ge nyttor som minskade kostnader för att skicka och ta emot information hos både sändare och mottagare och frigjord tid för både personal och invånare. Dessutom nyttor i form av ökad trygghet för invånare genom kortare väntan och ökad säkerhet och ökat förtroende för myndigheter och samarbetet mellan dem. 

Samtidigt innebär införande av SDK att man behöver förändra rutiner och arbetssätt i sin verksamhet, när man skrotar fax och andra manuella sätt och går över till en mer digital hantering. Det innebär bl.a. utifrån de informationsflöden man har med andra parter att etablera nya arbetssätt i verksamheten och i användning av it-stöd för SDK.


Ämne

Förändringsledning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anna Ekegren

Anna Ekegren Föreläsare

Produktägare
Arbetsförmedlingen

Anna är engagerad i samverkan inom offentlig sektor och arbetar med att få till effektiva digitala informationsutbyten som underlättar i medborgares kontakt med myndigheter. Anna har tidigare jobbat inom utbildningssektorn och verkar för att förbättra den arbetssökandes väg till en bra försörjning genom möjlighet till vidareutbildning. I arbetet med SDK kan Arbetsförmedlingen visa hur bra SDK fungerar i praktiken. Möjligheten att dela känslig information på ett säkert sätt ger trygghet till handläggare och förkortar ledtider för medborgare.

Profilbild för Fredrik Edholm

Fredrik Edholm Föreläsare

Digitaliseringsstrateg
Skövde kommun

Fredrik arbetar med digitalisering genom samverkan mellan kommuner i Skaraborg och i Västra Götaland. Han har en lång erfarenhet som ledare i Skövde kommun där samverkan och verksamhetsutveckling stått i fokus. Skövde kommun har varit delaktiga i Säker Digital Kommunikation sedan uppstarten 2018.

Profilbild för Ingel Petré

Ingel Petré Föreläsare

Projektledare
Region Uppsala

Ingel Petré är en erfaren IT- och managementkonsult med expertis inom verksamhetsutveckling och digital transformation. Ingel har arbetat inom både offentlig och privat sektor, med en bakgrund som Enterprise Architect på Akademiska Sjukhuset och nu som konsult på Frontwalker. I sitt nuvarande uppdrag är Ingel projektledare för Region Uppsalas projekt "Säkra meddelanden", där anslutning till SDK (Säker Digital Kommunikation) är en viktig hörnsten för att realisera förmågan att verksamheten kan kommunicera säkrare. Ingel strävar alltid efter att uppnå verksamhetsnytta och göra världen till en lite bättre plats genom att använda teknik på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Med en stark inriktning på verksamheten, informationssäkerhet och digitalisering kommer Ingel att dela med sig av insikter om hur en säker digital kommunikation kan förbättra arbetslivet för personal i Region Uppsala.

Profilbild för Åsa Holmlund

Åsa Holmlund Föreläsare

Västra Götalandsregionen

Åsa arbetar som digitaliseringsledare på Västra Götalandsregionens koncernstab digitalisering med uppdrag att driva digitalisering utifrån Västra Götalandsregionens strategier och planer inom digital arbetsplats, kommunikation, säkerhet och beredskap. I rollen som digitaliseringsledare är Åsa även projektägare för regionens implementationsprojekt för SDK. Projektet började med en teknisk pilot hösten 2020 och om allt går enligt plan ansluter Västra Götalandsregionen till den nationella produktionsmiljön under hösten 2023. Vid seminariet delar Åsa med sig av Västra Götalandsregionens erfarenheter ur ett verksamhetsperspektiv.

Profilbild för Annika Liljegren

Annika Liljegren Moderator

Tjänsteansvarig - Säker digital kommunikation
Inera AB

Tjänsteansvarig för Ineras tjänst Säker digital kommunikation sedan mars 2022.
Sedan tidigare har jag arbetat som barnsjuksköterska och verksamhetschef i regionfinansierad vård.

Profilbild för Caroline Hagberg

Caroline Hagberg Moderator

Affärsområdeschef Verksamhetstjänster
Inera AB

Caroline är affärsområdeschef för Verksamhetstjänster på Inera. Affärsområdet arbetar med fokus på vård- och omsorgspersonalen och tillhandahåller tjänster som bidrar till ökad patientsäkerhet, snabbar upp vårdprocesserna och ökar kvaliteten i vården. Det handlar också om tjänster för att hantera identitet och åtkomst kring patientdata. Här har Inera samlat vårdstödjande tjänster med gemensamt syfte att stötta vårdgivare i patientmötet och effektivisera deras arbete. Caroline har över 20 års erfarenhet att leda organisationer och verksamheter från flera branscher, en lång IT-bakgrund med inriktning på kostnadseffektiva IT-lösningar inom digitalisering, systemintegration systemutveckling, IT-infrastruktur och drift. Flera av hennes uppdrag har inneburit att driva stora förändringsprojekt, organisk tillväxt och implementering av agila arbetssätt.

Profilbild för Malin Domeij

Malin Domeij Moderator

Projektledare
Inera AB

Malin Domeij är rådgivare och projektledare inom digitalisering. Frågorna spänner från att stödja organisationer att förstå vad digitalisering innebär och nyttan av digitalisering, till att driva större projekt som Säker digital kommunikation för att realisera dessa möjligheter. Inom e-hälsoområdet har hon bl.a. arbetat med vårdgivare, regioner, myndigheter, akademi och näringsliv för att skapa nya digitala tjänster för patienter, forskare och vårdpersonal. På senare år har fokus inriktats mer på offentlig sektor som helhet och det viktiga samspelet mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter i att skapa nödvändiga förutsättningar för digital infrastruktur och en säker och effektiv informationsförsörjning.