Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A5

Föreläsare: Cornelia Moseid

Spår: Informatik/semantik

 49 kommuner deltar i Västra Götalandsregionens satsning på en sammanhållen vård och omsorg.  Det finns utmaningar på många plan - hur kan olika huvudmän samarbeta om processer, information, teknik och organisatoriske frågor? 

Hösten 2020 startade kommunerna sitt deltagande i programmet (FVM) Millennium. Två år senare, efter förseningar, avtalsfrågor, avbeställningar och ny överenskommelse byggs det igen. Målet är ”Informationsöverföring mellan vård- och omsorgsgivare” för såväl slutenvård, elevhälsa och specialistvård som kommunal och regional primärvård. 

Ämne

Förändringsledning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Patientsäkerhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Cornelia Moseid

Cornelia Moseid Föreläsare

Kvalitetsstrateg
VästKom

Kvalitetsstrateg på VästKom, som stödjer de 49 kommunerna i Västra Götaland med länsövergripande frågor kring vård och omsorg och tillhörande digitalisering. Projektledare Projekt Millennium - Införande i kommuner. Delprojektledare Digitala Hjälpmedel i samverkan.