Header image for Vitalis 2023
Profile image for Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare

Informationsutbyte mellan vård- och omsorgsgivare Passed

Wednesday May 24, 2023 11:30 - 12:00 A5

Lecturer: Cornelia Moseid

Track: Informatik/semantik

 49 kommuner deltar i Västra Götalandsregionens satsning på en sammanhållen vård och omsorg.  Det finns utmaningar på många plan - hur kan olika huvudmän samarbeta om processer, information, teknik och organisatoriske frågor? 

Hösten 2020 startade kommunerna sitt deltagande i programmet (FVM) Millennium. Två år senare, efter förseningar, avtalsfrågor, avbeställningar och ny överenskommelse byggs det igen. Målet är ”Informationsöverföring mellan vård- och omsorgsgivare” för såväl slutenvård, elevhälsa och specialistvård som kommunal och regional primärvård. 

Topic

Change Managment

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development
Patient centration
Management
Municipality
Patient safety

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Cornelia Moseid

Cornelia Moseid Lecturer

Kvalitetsstrateg
VästKom

Kvalitetsstrateg på VästKom, som stödjer de 49 kommunerna i Västra Götaland med länsövergripande frågor kring vård och omsorg och tillhörande digitalisering. Projektledare Projekt Millennium - Införande i kommuner. Delprojektledare Digitala Hjälpmedel i samverkan.