Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Diplomering i klinisk informatik

Diplomering i klinisk informatik Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 J1

Föreläsare: Anders Thurin

Spår: Informatik/semantik

Klinisk informatik kan beskrivas som tillämpning av informatik i praktisk vård, (jmf klinisk kemi, klinisk fysiologi), dvs praktiska tillämpningar av informatik-metoder inom vård, kvalitetsarbete, utveckling och klinisk forskning. 

Vårdprofessionella och framförallt läkare behöver delta betydligt mer i vårdens IT-utveckling, men behöver för detta en ökad kunskap om möjligheter och begränsningar i möjliga IT-lösningar. Vi behöver beskriva en väg till denna kunskapsnivå, idag rimligen genom att medverka i utvecklingsarbete inom informationshantering inom sin grundprofession, i kombination med kurser i olika sektorer av informatik.

Föreslagna kriterier för diplomering 

  • Betydande klinisk erfarenhet

  • Gedigna kunskaper i centrala delar av informatik-ämnet, inkl terminologi- och kunskapsrepresentation, informationsstrukturer, dataanalys, etik, juridik, säkerhet, användbarhet,

  • Flera års erfarenhet från olika informatik-roller såsom upphandling, systemutveckling, och samverkan med andra professioner inom området.

  • Erfarenhet av undervisning och/eller en forskningsansats inom klinisk informatik

  • Medlemskap i SFMI

Så småningom hoppas vi dessutom att kunna inrätta klinisk informatik som en tilläggsspecialitet för t.ex. specialistläkare, vilket kan göra ämnet mer attraktivt som möjlig karriärväg.

 Vi vill i denna session beskriva hur tankar går i Sverige och i andra länder och inhämta synpunkter på detta.


Ämne

Karriärutveckling och personalutveckling

Språk

Svenska

Seminarietyp

Enbart på plats

Föreläsningssyfte

Orientering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal

Nyckelord

Utbildning (utbildningsbevis)
Styrning/Förvaltning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anders Thurin

Anders Thurin Föreläsare

SU