Header image for Vitalis 2023
Profile image for Diplomering i klinisk informatik

Diplomering i klinisk informatik Passed

Tuesday May 23, 2023 16:30 - 17:00 J1

Lecturer: Anders Thurin

Track: Informatik/semantik

Klinisk informatik kan beskrivas som tillämpning av informatik i praktisk vård, (jmf klinisk kemi, klinisk fysiologi), dvs praktiska tillämpningar av informatik-metoder inom vård, kvalitetsarbete, utveckling och klinisk forskning. 

Vårdprofessionella och framförallt läkare behöver delta betydligt mer i vårdens IT-utveckling, men behöver för detta en ökad kunskap om möjligheter och begränsningar i möjliga IT-lösningar. Vi behöver beskriva en väg till denna kunskapsnivå, idag rimligen genom att medverka i utvecklingsarbete inom informationshantering inom sin grundprofession, i kombination med kurser i olika sektorer av informatik.

Föreslagna kriterier för diplomering 

  • Betydande klinisk erfarenhet

  • Gedigna kunskaper i centrala delar av informatik-ämnet, inkl terminologi- och kunskapsrepresentation, informationsstrukturer, dataanalys, etik, juridik, säkerhet, användbarhet,

  • Flera års erfarenhet från olika informatik-roller såsom upphandling, systemutveckling, och samverkan med andra professioner inom området.

  • Erfarenhet av undervisning och/eller en forskningsansats inom klinisk informatik

  • Medlemskap i SFMI

Så småningom hoppas vi dessutom att kunna inrätta klinisk informatik som en tilläggsspecialitet för t.ex. specialistläkare, vilket kan göra ämnet mer attraktivt som möjlig karriärväg.

 Vi vill i denna session beskriva hur tankar går i Sverige och i andra länder och inhämta synpunkter på detta.


Topic

Career Development or Workforce Development

Language

Swedish

Seminar type

On site only

Objective of lecture

Orientation

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals

Keyword

Education (verification)
Management

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Anders Thurin

Anders Thurin Lecturer

SU