Huvudbild för Vitalis 2023

Allmänspråkliga synonymer i Snomed CT Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A5

Föreläsare: Robert Ville Meriruoho

Spår: Informatik/semantik

Snomed CT hanterar flera termer per begrepp. Språkurval kan användas för att välja vilken term som ska visas i ett visst sammanhang. I de flesta tillämpningar i Sverige är den rekommenderade termen på svenska förvalt, det vill säga fackspråkssvenska. Ett arbete har gjorts med att ta reda på möjligheter och intresse av att ta fram allmänspråkliga synonymer för att använda i sammanhang när allmänspråk är mer lämpligt, tex patientportaler, utskrivningsmeddelanden eller för att tagga information på 1177. En mindre inventering av hur allmänspråkliga synonymer används utomlands har också gjorts.

Vi går igenom hur språkurval fungerar och vilka behov regionerna har uppgett att de har, följt av diskussion om hur vi kan gå vidare för att nyttja möjligheterna med Snomed CT. 

Ämne

Klinisk informatik och semantik

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Personcentrering
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Appar
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Robert Ville Meriruoho Föreläsare

Informatiker, Leg Sjuksköterska
Region Stockholm

Arbetar som Informatiker i Region Stockholm. Intresserad av Snomed CT, interoperabilitet och framtidens journalsystem.