Header image for Vitalis 2023

Allmänspråkliga synonymer i Snomed CT Passed

Wednesday May 24, 2023 11:00 - 11:30 A5

Lecturer: Robert Ville Meriruoho

Track: Informatik/semantik

Snomed CT hanterar flera termer per begrepp. Språkurval kan användas för att välja vilken term som ska visas i ett visst sammanhang. I de flesta tillämpningar i Sverige är den rekommenderade termen på svenska förvalt, det vill säga fackspråkssvenska. Ett arbete har gjorts med att ta reda på möjligheter och intresse av att ta fram allmänspråkliga synonymer för att använda i sammanhang när allmänspråk är mer lämpligt, tex patientportaler, utskrivningsmeddelanden eller för att tagga information på 1177. En mindre inventering av hur allmänspråkliga synonymer används utomlands har också gjorts.

Vi går igenom hur språkurval fungerar och vilka behov regionerna har uppgett att de har, följt av diskussion om hur vi kan gå vidare för att nyttja möjligheterna med Snomed CT. 

Topic

Clinical Informatics and Semantics

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Tools for implementation

Level of knowledge

Introductory

Target audience

Organizational development
Technicians/IT/Developers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Patient centration
Follow-up/Report of current status
Documentation
Apps
Usability

Conference

Vitalis

Lecturers

Robert Ville Meriruoho Lecturer

Informatiker, Leg Sjuksköterska
Region Stockholm

Arbetar som Informatiker i Region Stockholm. Intresserad av Snomed CT, interoperabilitet och framtidens journalsystem.