Header image for Vitalis 2023
Profile image for Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant?

Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant? Passed

Tuesday May 23, 2023 13:30 - 14:00 A5

Lecturer: Magnus Röjvall

Track: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

En storskalig digifysisk näravårdomställning har börjat: Vi skiftar till proaktiv, digital ingång för uppföljning av kronisk sjukdom. 

Vi kan nu lämna reaktiva och manuella arbetssätt bakom oss, och på ett bättre sätt hjälpa halva befolkningen som har kronisk sjukdom. I föreläsningen  beskrivs hur det kan ske i ordinarie primärvård med hjälp av 4 primärvårdsanpassade verktyg: en digital kommunikationsplattform + automatiserad dataöverföring + ett kvalitetssystem + ett integrerat beslutstöd. Vi har nu bättre möjligheter än tidigare att faktiskt ägna vår tid åt det vi är utbildade för: bedömning, prioritering och behandling - oavsett kontakttyp - och praktiskt använda oss av kunskapsstyrningens arbete för en jämlik vård.


Topic

Implementation

Language

Swedish

Seminar type

Pre-recorded + On-site

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Keyword

Actual examples (good/bad)
Welfare development
Patient centration
Patient safety

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Magnus Röjvall

Magnus Röjvall Lecturer

Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland
Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland

-