Header image for Vitalis 2023
Profile image for Läkemedelsbokens nya webbplats

Läkemedelsbokens nya webbplats Passed

Wednesday May 24, 2023 13:00 - 14:00 R2

Workshop leaders: Jerry Hedlund, Miriam Entesarian Matsson, Sofie Schwan

Track: Läkemedel, Workshops / Fördjupningar

Hur fungerar betaversionen av den nya digitala Läkemedelsboken och vilka utmaningar finns med att tillgängliggöra komplext medicinskt innehåll på en webbplats? I den här workshopen berättar Läkemedelsverket om sitt pågående regeringsuppdrag och utvecklingen av nya Läkemedelsboken. Besökarna ges möjlighet att prova webbplatsen och diskutera utmaningar, framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter.

Läkemedelsverket fick under 2022 uppdrag från regeringen att återuppta arbetet med Läkemedelsboken. Läkemedelsboken är ett kostnadsfritt och producentobundet kunskapsstöd med fokus på läkemedelsbehandling av vanliga sjukdomar i en svensk kontext. Projektet ska slutredovisas senast mars 2024 och omfattar både IT-lösningar, uppdatering av innehåll och organisatoriska frågor.

Endast fysiskt deltagande är möjligt.

Topic

Data and Information

Language

Swedish

Seminar type

On site only

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Intermediate

Target audience

Students
Care professionals
Healthcare professionals

Keyword

Follow-up/Report of current status
Government information
Usability

Conference

Vitalis

Lecturers

Profile image for Jerry Hedlund

Jerry Hedlund Workshop leader

Projektedare
Läkemedelsverket

Projekt- och förvaltningsledare med lång erfarenhet av webb. Ansvarig för den tekniska implementationen av nya Läkemedelsboken.

Profile image for Miriam Entesarian Matsson

Miriam Entesarian Matsson Workshop leader

Projektledare
Läkemedelsverket

Projektledare för Läkemedelsboken. Disputerad utredare vid Läkemedelsverket med erfarenhet av arbete med kunskapsstöd, utredning och samordning av forskning.

Profile image for Sofie Schwan

Sofie Schwan Workshop leader

Projektledare
Läkemedelsverket

Projektledare för Läkemedelsboken. Apotekare och utredare vid Läkemedelsverket som tidigare bland annat arbetat med läkemedels- och vårduppdragsfrågor inom regionen.