Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för 1177 direkt - en ny digital ingång till vården

1177 direkt - en ny digital ingång till vården Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 F-Expo

Föreläsare: Anette Thalén
Moderator: Sofie Zetterström
Paneldeltagare: Anna Ek, Kerstin Hörnsten, Sara Johansson, Sven-Åke Svensson

Spår: Real Life Evidence i Digital vård

Den nya funktionen 1177 direkt införs i tio regioner och flera står på tur. Via 1177 direkt kan invånare logga in och ange sina symtom digitalt, samt få en automatisk hänvisning till egenvårdsråd eller digital vårdkontakt med medicinskt motiverad kompetens. 1177 direkt är ett alternativ till att ringa 1177 och vägleder invånaren rätt i vården via ett sömlöst flöde samtidigt som vårdens resurser effektiviseras. Målsättningen är att invånare ska få snabbare hjälp och lättare hamna rätt. Vid seminariet berättar Inera om den nya tjänsten och diskuterar möjligheter och utmaningar tillsammans med företrädare för några av de regioner som har gått igång


Ämne

Patientupplevelse

Språk

Svenska

Seminarietyp

Livesänd

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Anette Thalén

Anette Thalén Föreläsare

Sektionschef
Inera

Anette Thalén är sektionschef på Inera med ansvar bland annat för digitala stöd till Sveriges sjukvårdsrådgivningar via 1177 på telefon och den nya tjänsten 1177 direkt. Anette har lång och bred erfarenhet av digitalisering av offentlig sektor.

Profilbild för Sofie Zetterström

Sofie Zetterström Moderator

Affärsområdeschef
Inera

Sofie Zetterström är affärsområdeschef för 1177 och tjänster för vård och omsorg på Inera, regionernas och kommunernas digitaliseringsbolag. Hon har arbetat på Inera sedan starten av bolaget i slutet av 90-talet och har framför allt bidragit till utvecklingen av hela konceptet 1177.

Anna Ek Paneldeltagare

Profilbild för Kerstin Hörnsten

Kerstin Hörnsten Paneldeltagare

Medicinskt sakkunnig läkare
Inera

Profilbild för Sara Johansson

Sara Johansson Paneldeltagare

Förvaltningsledare Digital Vård
Region Västernorrland

Profilbild för Sven-Åke Svensson

Sven-Åke Svensson Paneldeltagare

E-hälsostrateg
Region Jönköpings län

Som e-hälsostrateg har jag ett långsiktigt och övergripande ansvar att driva e-hälsofrågor både regionalt och nationellt. Att se till helheten och hur olika e-tjänster och verksamhetssystem ska fungera tillsammans på så optimalt sätt som möjligt. Omvärldsbevakning, kartläggning och analys inför beredning och framtagande av beslutsunderlag. I rollen ingår att omsätta beslut till riktlinjer, strategier och handlingsplaner samt delta i regionala och nationella styrgrupper. Identifiera aktuella och framtida behov samt funktionella gap i e-tjänster och system. Övergripande utredningar och förändringsledning vid införande av nya tjänster och vid innovationsprojekt.