Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för CE märkning av mjukvara produkt– vilka krav behöver mitt start-up bolag uppfylla?

CE märkning av mjukvara produkt– vilka krav behöver mitt start-up bolag uppfylla? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:15 F6

Föreläsare: Azadeh Hajipour

Spår: Regelverk och juridik

Den nya medicintekniska förordningen (MDR) innebär nya och ökade krav på den tekniska dokumentationen för medicintekniska produkter, både för helt nya produkter och för de produkter som redan är CE-märkta mot medicintekniska direktivet (MDD). Behovet av automatisering inom vården ökar i takt med innovationen och den tekniska utvecklingen runt om i världen och därav har en ökad utveckling och tillverkning av mjukvara och AI produkter i den medicinsktekniska världen blivit alltmer vanligare.

Tillverkare av medicinsktekniska utrustningar ska sätta ihop en teknisk fil som visar att produkten uppfyller kraven i den nya medicintekniska förordningen (MDR). Tolkning och applicering av kraven i MDR kan vara utmanande för start-up bolag, speciellt företag som utvecklar mjukvara och AI produkter. Därav är det viktigt att få en övergripande och korrekt översikt av kritiska delar som behöver göras av tillverkaren. I den här föreläsningen tas några av dessa kritiska delar upp, se listan nedan:

•    Roller och ansvar inom företaget

•    QMS

•    MDR kraven för den tekniska filen för mjukvara (MDSW) Bilaga II

•    Produktbeskrivning

    Standalone Mjukvara

    Integrerad mjukvara

    AI

    Kombinationsprodukt

o    Viktiga definitioner som behöver fastställas

    Avsedd användning

    Avsedd användare

    Avsedd patientpopulation

    ¨Principle of operations¨

    Backend & frontend

o    Klassificering av mjukvaran enligt IEC62304

o    Kritiska dokument

    System requirement (SyRS) software requirements (SRS)

    Software architecture

    Backend

    Frontend

    User interface

    Software lifecycle

    Krav på server och servers säkerhet (ISO/IEC27001)

•    Information från tillverkaren

o    IFU

o    Label

•    GSPR

•    Riskhantering

    Patientdata hantering (GDPR, Patient datalagen i Sverige och verifiering)

•    Verifiering och Validering

o    Design freeze

o    Verifiering

    System verifiering

    Hårdvara och mjukvara verifiering

    Unit & integration testning

    Kod granskning

o    Validering

    Klinisk studie

•    PMS

•    Tips och trick för att underlätta arbetet och komma i gång på ett enklare sätt


Ämne

Lagstiftning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Fördjupning

Målgrupp

Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Innovativ/forskning
Test/validering
Dokumentation
Appar
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Användbarhet

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Azadeh Hajipour

Azadeh Hajipour Föreläsare

Senior Regulatory affairs consultant
Key2Compliance

Senior Quality and Regulatory Affairs consultant