Huvudbild för Vitalis 2023

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2023 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen Schema för visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Alla programpunkter

Filter

Plats

Ämne

Språk

Seminarietyp

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Konferens

Profilbild för Att göra det svåra enklare –  Om att införa befolkningsbaserad testning för prostatacancer

Att göra det svåra enklare – Om att införa befolkningsbaserad testning för prostatacancer

Lisa Jelf Eneqvist
Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Styrning/Förvaltning

Profilbild för Datadriven rehabilitering, nu på riktigt!

Datadriven rehabilitering, nu på riktigt!

Johan Ellegård, Sören Meelby, Victor Stenberg
Onsdag 24 maj 2023 09:00 - 09:30 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Diagnostisering av pustebesvær hos idrettsutøvere kan revolusjoneres med ny digital pustetest

Diagnostisering av pustebesvær hos idrettsutøvere kan revolusjoneres med ny digital pustetest

Tonje Reier-Nilsen
Torsdag 25 maj 2023 09:30 - 10:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Användbarhet

Profilbild för Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant?

Digifysisk nära vård + kunskapsstyrning = sant?

Magnus Röjvall
Tisdag 23 maj 2023 13:30 - 14:00 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Personcentrering, Patientsäkerhet

Profilbild för Digitala insatser för stegvis vård på Första linjen

Digitala insatser för stegvis vård på Första linjen

Marie Werner, Tove Ahremark
Torsdag 25 maj 2023 11:30 - 12:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling

Profilbild för En modern vård för patienter med obstruktiv sömnapné

En modern vård för patienter med obstruktiv sömnapné

Emil Lennartsson, Natalie Klintenstedt
Torsdag 25 maj 2023 08:30 - 09:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning

Profilbild för Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem

Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem

Casper Winsnes, Annemieke Ålenius, Mikael Borén, Niklas Eklöf, Niklas Lindberg, Reidar Källström, Tomas Block
Tisdag 23 maj 2023 14:30 - 15:00 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet

Profilbild för Hur kan artificiell intelligens bidra till bättre läkemedelsanvändning?

Hur kan artificiell intelligens bidra till bättre läkemedelsanvändning?

Tora Hammar
Onsdag 24 maj 2023 11:00 - 11:30 A6
Läkemedel, Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet

Hur kan vi uppnå säker och effektiv distansmonitorering för våra patienter

Erica Ottenblad, Frieder Braunschweig, Jon ErikJonsson, Kristina Groth
Torsdag 25 maj 2023 10:30 - 11:30 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Utökad, Verktyg för implementering, Fördjupning

Profilbild för Hur säkrar vi sömlösa vårdflöden?

Hur säkrar vi sömlösa vårdflöden?

Christina Kling Hassler
Tisdag 23 maj 2023 16:30 - 17:00 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, Patientsäkerhet

Profilbild för Hur tungt är tungt? Hur långt är ett snöre?

Hur tungt är tungt? Hur långt är ett snöre?

Christoffer Öberg, Frida Ljungbjörk, Lena Svanbom, Marita Östlund Sers
Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Implementation of AI in healthcare – this is where we stand today!

Implementation of AI in healthcare – this is where we stand today!

Jens Nygren, Lena Petersson, Monika Nair
Onsdag 24 maj 2023 08:30 - 09:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, English, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för Individdata på läkemedel administrerade utan receptförskrivning, baserat på rutinregistrering i sjukvårdens IT-system

Individdata på läkemedel administrerade utan receptförskrivning, baserat på rutinregistrering i sjukvårdens IT-system

Rolf Gedeborg
Onsdag 24 maj 2023 10:30 - 11:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Läkemedel, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet

Profilbild för Individer med odiagnostiserad kognitiv svikt – det stora mörkertalet

Individer med odiagnostiserad kognitiv svikt – det stora mörkertalet

Sara Wallén
Torsdag 25 maj 2023 13:00 - 13:30 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Konkretiserad risk för sjukdomsutveckling och livsstilsfaktorer som kan skydda

Konkretiserad risk för sjukdomsutveckling och livsstilsfaktorer som kan skydda

Claes-Göran Östenson, Lars Gustafsson
Torsdag 25 maj 2023 09:00 - 09:30 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, Innovativ/forskning

Profilbild för Kvalitetssäkrade kliniska data för framtidens vård och omsorg

Kvalitetssäkrade kliniska data för framtidens vård och omsorg

Linda Aulin Lundeqvist, Sofia Lång Janstad
Tisdag 23 maj 2023 15:30 - 16:00 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Personcentrering, Styrning/Förvaltning, Dokumentation, Appar, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Mer Data i Psykiatrin

Mer Data i Psykiatrin

Per Stenström
Tisdag 23 maj 2023 14:00 - 14:30 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering

Profilbild för Nio regioner förvaltar gemensamt sitt journalsystem

Nio regioner förvaltar gemensamt sitt journalsystem

Lena Grudén
Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profilbild för NLL - från lagstiftning till vårdens verklighet.

NLL - från lagstiftning till vårdens verklighet.

Markus Bylund, Mikael Hoffmann
Onsdag 24 maj 2023 11:30 - 12:00 A6
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Läkemedel, Svenska, Enbart på plats, Presentation, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Profilbild för Sjukvårdens digitalisering i Europa - lärdomar från 5 länder - vad är lika och vad skiljer?

Sjukvårdens digitalisering i Europa - lärdomar från 5 länder - vad är lika och vad skiljer?

Andreas Ringman Uggla
Tisdag 23 maj 2023 13:00 - 13:30 A5
Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd, Svenska, Förinspelat + På plats, Presentation, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet