Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Nio regioner förvaltar gemensamt sitt journalsystem

Nio regioner förvaltar gemensamt sitt journalsystem Har passerat

Tisdag 23 maj 2023 16:00 - 16:30 A5

Föreläsare: Lena Grudén

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

De nio regionerna inom Sussa samverkan kommer att ha en gemensam konfiguration av sina vårdinformationssystem och sätter nu upp en gemensam förvaltningsorganisation, istället för att ha nio egna. Hur jobbar man gemensamt med konfiguration, mallar och arbetssätt - blir förbättringar och utveckling lidande?

Ämne

Befolkningshälsa

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Lena Grudén

Lena Grudén Föreläsare

Avdelningschef
Sussa - Region Gävleborg

I grunden operationssköterska som för över 20 år sedan hoppade på IT tåget. Brinner nu för vad IT kan göra för vården.