Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Hur tungt är tungt? Hur långt är ett snöre?

Hur tungt är tungt? Hur långt är ett snöre? Har passerat

Onsdag 24 maj 2023 09:30 - 10:00 A6

Föreläsare: Christoffer Öberg, Frida Ljungbjörk, Lena Svanbom, Marita Östlund Sers

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Den upplevda vårdtyngden har ökat och vi vet att vi vårdar svårt sjuka patienter idag på våra ”vanliga” akutsjukvårdsavdelningar som tidigare vårdades på IVA. De olika typerna av avdelningar har olika bemanningsmål och vi såg behovet av ett digitalt verktyg för att presentera hur det ser ut på våra olika vårdavdelningar.


Efter en omvärldsbevakning konstaterade vi att det inte fanns några befintliga verktyg att ta hjälp av. Det vi hittade var de traditionella, analoga skattningarna med risk för subjektiv bedömning och olikhet beroende på vem som gjort skattningen.

Svaret vi fick var: Lycka till, hör av er när ni lyckats!


För att kunna göra objektiva jämförelser och fatta beslut utifrån fakta har Medicinkliniken i Västerås tillsammans med regionens enhet för verksamhetsuppföljning tagit fram en datadriven vårdtyngdsberäkning som presenterar en vårdavdelnings sammanlagda vårdtyngd.

I verktyget kan man också se enskilda patienter och alla detaljer för vad som inkluderas och räknas.

Målsättningen är att kunna använda verktyget för bemanning både kortsiktigt och strategiskt.


Det var viktigt att få en objektiv siffra och inte skapa merarbete i form av någon sorts registrering.

Vi utgick från det data vi redan hade i vårt huvudjournalsystem och tog fram en rapport som visar varje timme hur vårdtyngden ser ut.

Det kan till exempel handla om hur många gånger NEWS kontroller görs eller hur höga NEWS värden en patient får. Hur mycket läkemedel har patienten ordinerats men också tidigare diagnoser och hur många kontakter man haft med sjukvården i närtid.


Tillsammans satt vi på olika sorters kunskap och kunde i vår mindre arbetsgrupp berika varandra med kunskap och kompetens.

Ett agilt och tätt samarbete är framgångsfaktorer som get det resultat vi har idag.

Vi är inte i mål än utan ser ännu fler nyttor med utveckling i vår vårdtyngdsberäkning


Vi har fått bonuseffekter vi inte förväntade oss

Vi kan hitta våra mångsökare – Hjälper oss omställningen mot Nära vårdÄmne

Digitala hjälpmedel

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Christoffer Öberg

Christoffer Öberg Föreläsare

Applikationskonsult BI
Verksamhetsuppföljning Region Västmanland

.

Profilbild för Frida Ljungbjörk

Frida Ljungbjörk Föreläsare

Systemförvaltare
Region Västmanland

Systemförvaltare, Verksamhetsuppföljning, Region Västmanland

Profilbild för Lena Svanbom

Lena Svanbom Föreläsare

Vårdutvecklare
Medicinkliniken Region Västmanland

Sjuksköterska med erfarenhet inom akutsjukvård och anestesi. Tidigare utbildningssamordnare i region Västmanland och regionansvarig för mellansverige i HLR rådet. Arbetar sedan 2018 som Vårdutvecklare på Medicinkliniken Västerås Region Västmanland. Fokus på patientsäkerhetsfrågor och utvecklingsarbeten.

Profilbild för Marita Östlund Sers

Marita Östlund Sers Föreläsare

Förändringsledare inom digitalisering
Medicinkliniken Västerås

Har jobbat med digitalisering av hälso- och sjukvården sedan 2010

Jobbat i flertalet stora projekt på övergripande nivå inom regionen.

Har en bakgrund både från vården och systemförvaltning.

Jobbar idag på regionens största klinik med digital verksamhetsutveckling.