Huvudbild för Vitalis 2023
Profilbild för Att göra det svåra enklare –  Om att införa befolkningsbaserad testning för prostatacancer

Att göra det svåra enklare – Om att införa befolkningsbaserad testning för prostatacancer Har passerat

Torsdag 25 maj 2023 13:30 - 14:00 A6

Föreläsare: Lisa Jelf Eneqvist

Spår: Kliniska stöd / Kunskapsstyrning / Beslutstöd

Screening för prostatacancer rekommenderas inte men Socialstyrelsen uppmanade alla regioner att införa Organiserad testning av prostatacancer. Regionernas olika projekt väntas skapa ny kunskap för en framtida eventuell screeningrekommendation. För att dela kunskaper i landet har en nationell övergripande grupp bildats som också är styrgrupp för ett nytt framtaget kvalitetsregister. Sedan våren 2022 bjuder Region Stockholm in män att testa sig för prostatacancer. Testningsflödet innebär en komplex organisation av vårdaktörer inom laboratoriemedicin, radiologi, urologi och patologi. Ett samordningskansli på RCC håller ihop flödet och samverkar med vårdens aktörer. Utredningen sker i öppenvård i samarbete med Karolinska universitetslaboratoriet för blodprov, upphandlade radiologiaktörer för magnetkameraundersökning samt urologer inom specialiserat vårdval urologi. 


Ämne

Förändringsledning

Språk

Svenska

Seminarietyp

Förinspelat + På plats

Föreläsningssyfte

Verktyg för implementering

Kunskapsnivå

Introduktion

Målgrupp

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Nyckelord

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Styrning/Förvaltning

Konferens

Vitalis

Föreläsare

Profilbild för Lisa Jelf Eneqvist

Lisa Jelf Eneqvist Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Jag är sjuksköterska sedan drygt 25 år och drivs av nyfikenhet och vilja till förändring. Arbetar både regionalt och nationellt med cancerfrågor och har mångårig erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling. Arbetar, förutom med projektledning, även som sjukvårdsregional samordnare för standardiserade vårdförlopp i cancervården samt håller samman nätverk för vårdsakkunniga sjuksköterskor i Region Stockholm.